{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}

{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}

Welcome

สินค้าแนะนำ

หนังสือเก่งอย่างโหด ทบทวนความรู้เพื่อเตรียมสอบเข้าม.1
หนังสือดาราศาสตร์ที่พบบ่อยในข้อสอบวิทยาศาสตร์
หนังสือสิ่งมีชีวิตที่พบบ่อยในข้อสอบวิทยาศาสตร์
หนังสือ การ์ดรวมสูตรฟิสิกส์ เตรียมพร้อมกับการสอบเข้า ม.1
สื่อการสอน ชุดดาราศาสตร์
สื่อการสอนวิทยาศาสตร์ ชุดแสงและการเกิดภาพ
สื่อการสอนวิทยาศาสตร์ Flash Card เกมการ์ดโครงสร้างพืช
สื่อการสอน ชุดนักวิทย์น้อย
ของเล่นวิทยาศาสตร์ The Rock Cycle ที่จะทำให้น้องๆได้ความรู้จากหินแต่ละชนิด
ของเล่นวิทยาศาสตร์ Rocky Buddy เสริมจินตนาการให้กับน้องๆ
สื่อการสอนวิทยาศาสตร์ ปริซึม เส้นทางของแสงสีรุ้ง
สื่อการสอนวิทยาศาสตร์ วาฬเล่นบอล
สื่อการสอนวิทยาศาสตร์ ชุดระบบอวัยวะ
ชุดสื่อการสอนวิทยาศาสตร์ กล้องเพอริสโคป Periscope
สื่อการสอนวิทยาศาสตร์ แผนที่ดาว
สื่อการสอนวิทยาศาสตร์ Flash Card เกมการ์ดวงจรชีวิตของพืช
สื่อการสอนวิทยาศาสตร์ Flash Card เกมการ์ด วิวัฒนาการสัตว์
สื่อการสอนวิทยาศาสตร์ ชุดเกมส์การ์ด ตารางธาตุ
ชุดทดลองวิทยาศาสตร์ เซลล์ไฟฟ้าจากผลไม้
ชุดทดลองวิทยาศาสตร์ ศิลปินสีรุ้ง
ชุดทดลองวิทยาศาสตร์ การแยกน้ำด้วยไฟฟ้า
ชุดทดลองวิทยาศาสตร์ การผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
คอร์สออนไลน์ ฟาดส์ Physics ฟิสิกส์กลศาสตร์และพลังงาน ประถมปลาย-มัธยมต้น
คอร์สดาราศาสตร์ โอลิมปิก เนื้อหาครอบคลุมประถมปลายถึงมัธยมต้น